ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้นเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้
 6.  เว็บไซต์หรือแอพของเราช่วยคุณในการรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และกำหนดความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจองการรักษา ค้นหาโรงพยาบาล/คลินิก ปรึกษาแพทย์ หรือแม้แต่ศูนย์สุขภาพและสุขภาพ (“ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์”) ที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม (“ซัพพลายเออร์”) ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณจอง เรายังให้บริการสนับสนุนลูกค้าสำหรับการจองที่ทำบนเว็บไซต์ของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับบริการจองเหล่านี้
 7. . เมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การจองของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงพยาบาลหรือศูนย์การรักษา) เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น เนื่องจากเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่แยกจากกันระหว่างคุณและผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 8. . ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน (เช่น การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงการจอง นโยบายการคืนเงิน) มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีให้คุณในระหว่างขั้นตอนการจองและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรอ่านอย่างละเอียดก่อนจอง
 9. . ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ยังบอกกฎสำหรับการใช้เว็บไซต์ แอพของเรา รวมถึงมาตรฐานเนื้อหาที่ใช้เมื่อคุณอัปโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์/แอพของเรา เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์/แอพของเรา หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์/แอพของเราในที่อื่นๆ ทาง.
 10. . การใช้เว็บไซต์/แอพของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใดๆ กับเรา คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง และคุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามพวกเขา เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด (โดยเฉพาะส่วนที่ 10 เกี่ยวกับความรับผิด) และพิมพ์สำเนาเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากมีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่คุณไม่เข้าใจ โปรดติดต่อรายละเอียดทีมสนับสนุนลูกค้าของเราที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1
 11. . คุณรับประกันว่าคุณมีความสามารถในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (รวมถึงอายุอย่างน้อยตามที่กำหนดเพื่อให้มีความสามารถในประเทศของคุณ) และคุณจะใช้เว็บไซต์/แอพของเราเพื่อทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 12. . เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว เราจะสังเกตวันที่ที่มีการแก้ไขล่าสุดที่ด้านบนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการแก้ไขใดๆ จะมีผลเมื่อโพสต์ เมื่อใดก็ตามที่ใช้เว็บไซต์/แอพของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในเวลาที่ใช้งาน

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 

 1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากได้รับสินค้า
 2. ข้อกำหนดระหว่างการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี คืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทน
 3.  หากสิ้นค้าชำรุดหรืออุปกรณืไม่ครบยินดีคืนสินค้าให้
 4. ผู้สั่งซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บ/จัดส่งสินค้าคืน รวมถึงค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
 5. เมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เงื่อนไขการชำระเงินจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในระหว่างขั้นตอนการจอง
 6. อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณตามเวลาจริง เมื่อคุณชำระเงินล่วงหน้าทางออนไลน์ คุณจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่แสดงในหน้าการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม หากคุณชำระเงินในสกุลเงินอื่น ผู้ให้บริการบัญชีที่คุณชำระเงินอาจใช้อัตราสกุลเงินอื่นซึ่งคุณต้องรับผิดชอบในการยืนยัน ผู้ให้บริการบัญชีของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ
 7.  หากคุณประสบปัญหาเมื่อคุณส่งการชำระเงิน โปรดอย่าส่งการชำระเงินอีกครั้ง คุณสามารถยืนยันได้ว่าการจองของคุณสำเร็จหรือไม่โดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดทีมสนับสนุนลูกค้าในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 8.  การคืนเงินจะจ่ายคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิม เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่น วันที่ที่จะคืนเงินเข้าบัญชีของคุณจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัญชีของคุณ แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง 14-30 วันนับจากวันที่ยกเลิก
 9.  เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินของคุณอย่างจริงจัง และมีมาตรการที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

ร้านค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า  “ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้“หากสินค้ามีการใช้แล้ว
Powered by MakeWebEasy.com